L' agència AFIC >> Qué és

 

 

L' Agència pel Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de Pedreguer, és un servei de la Regidoria de Comerç de L'Ajuntament de Pedreguer dirigit a comerciants i emprenedors, que té com a principal objectiu la dinamització i potenciació del sector comercial.

Està ubicada en l'Agència de Creama Pedreguer, en l' avinguda d' Alacant, nº 3, els serveis que es presten des de l'AFIC són:

- Informació general en matèria de comerç (legislació, subvencions, etc...)

- Promoció de campanyes d'animació comercial, promoció i publicitat.

- Informació i assesorament a emprenedors amb iniciatives comercials.

- Realització de propostes i programes formatius dirigits als xicotets comerciants.

- Col.laboració en la realització d'estudis del sector comercial (Plans d' Actuació Comercial i estudis sectorials).

- Foment de la col.laboració entre l'Associació de comerciants i l' Administració Local.

La AFIC de Pedreguer está integrada en la Red AFIC de la Comunitat Valenciana, aquesta red és un instrument mitjançant el qual la Generalitat Valenciana en col.laboració amb l' Administració Local, està impulsant el procés de modernitació i ordenació del comerç local.

 

© 2015 - Ajuntament de Pedreguer - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball