El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: MARINA ALTA
Extensió (km2): 30.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 87.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 3543
Nre. d'hòmens: 3554
Xifra de població: 7603
Nre. de llars: 3554
Densitat de població: 250.92 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 67 4950.00 m2
Supermercats 5 3060.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 12 597.00 m2
Llar 23 3179.00 m2
Resta no alimentació 46 1704.00m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
20.26 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 956
Nre. de IAE comercials: 259
Nre. de mercats: 0
Mercat municipal:
Nre. mercats no sedentaris:
Mercats no sedentaris: MERCAT EXTERIOR (Plaça Major) Dissabtes
RASTRO (Polígon Industrial) Diumenges
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2015 - Ajuntament de Pedreguer - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball